२०८१ असार ३१ गते | 15th of July 2024

चार पाँच महिनामा माओवादी ठूलो पार्टी बन्छः प्रचण्ड

चार पाँच महिनामा माओवादी ठूलो पार्टी बन्छः प्रचण्ड
sf7df8f}F, !@ c;f/ . kfFr ljkIfL u7aGwn] zlgaf/ gofF afg]Zj/df cfof]lht zLif{g]tf / kqsf/ aLrsf] cGt/lqmofdf af]Nb} g]skf dfcf]jfbL s]Gb|sf cWoIf k'iksdn bfxfn …k|r08Ú . t:jL/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;
Sanchar_np प्रकाशित: २०७८ मंसिर ६ गते ८:२१

चितवन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नेपालकै ठग भएको आरोप लगाएका छन् ।

पूर्वि चितवनमा मन्त्रीपरिषदका चार सदस्य सहित पुगेका अध्यक्ष दाहाले तीन वर्ष एमाले अध्यक्ष ओलीसंग संगत गरेर यस्तो थाहा पाएको बताएका हुन् ।

उनले आफु फेरिपनि पूर्वि चितवनमा दुइ दिन वस्नेगरि आउने आश्वासन दिदै एमाले ठग्न जन्मिएको पार्टी भएको आरोप लगाए ।

तर माओवादी केन्द्र भने गरिब किसान र सुकुम्वासीको हातमा लालपुर्जा वाडन जन्मिएको पार्टी भएको दावी समेत गरेका छन् ।

उनले माओवादी असफल भए देशनै असफल हुने बताए ।

माओवादी पार्टीलाई पुर्नगठन गर्ने अभियानमा लागेको बताउदै चार पाँच महिनामा माओवादी ठूलो पार्टी बन्ने दावी गरे ।

सुकुम्वासीलाइ जग्गा वितरणको काम महोत्तरीबाट सुरु भएको र यसपछि चितवनमा सुकुम्वासीलाइ लालपुर्जा वितरणको काम हुने पनि बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights